KDN Link Mask

Add-on hỗ trợ truy xuất tới các URL mục tiêu với nhiều tùy chọn!

Mô tả

KDN Link Mask là một add-on giúp bạn truy xuất tới các URL mục tiêu với nhiều cài đặt tùy chỉnh, bạn cũng có thể sử dụng add-on này để hiển thị ra các hình ảnh khi những hình ảnh đó không hiển thị được theo cách thông thường.

Sau khi cài đặt, bạn có thể sử dụng link API sau:

https://yourdomain.com/api/klm/request?url=https://targetdomain.com&maskId=123

Ví dụ: bạn có thể hiển thị các URL hình ảnh từ web mục tiêu như sau:

<img src="https://yourdomain.com/api/klm/request?url=https://targetdomain.com/image.png&maskId=123"/>

Add-on sẽ dựa trên những thiết lập trong Link MaskID123 để truy xuất tới URL: https://targetdomain.com/image.png.

Nếu bạn kích hoạt Auto content type trong TAB Response settings thì nó sẽ hiển thị là một hình ảnh.

Chúc bạn thành công!

Ảnh chụp màn hình

Cài đặt

Sau khi tải lên và kích hoạt add-on, bạn hãy vào menu Cài đặt > Đường dẫn tĩnh và click Lưu cài đặt.

Cuối cùng, bạn có thể vào menu KDN Auto Leech > KDN Link Mask hoặc menu Plugin > KDN Link Mask để tạo Link Mask mới và bắt đầu cấu hình.

Nhà phát triển

KDN Auto Leech Developer

"KDN Link Mask" đã được phát triển với 01 phiên bản và dịch qua 01 ngôn ngữ.
Cảm ơn những nhà phát triển vì đóng góp của họ.

MUỐN THAM GIA PHÁT TRIỂN?

Add-on hiện tại đang đóng.

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Sửa lỗi: Menu hiển thị.

1.0.0

  • Phát hành add-on.

Hỗ trợ

Bình luận