Tài liệu

Những tài liệu về tính năng cũng như cách sử dụng KDN Auto Leech hiệu quả!

 • Phiên bản

  Tài liệu về những thay đổi và nâng cấp trong các bản cập nhật.

 • Tính năng

  Tài liệu về ý nghĩa và cách hoạt động của các tính năng.

 • Hệ thống

  Tài liệu về hệ thống và quy trình hoạt động của plugin.

 • Hooks

  Tài liệu mở rộng về các Hooks, phương thức và thuộc tính.

 • Khác

  Tài liệu về các biến trích dẫn và những vấn đề khác liên quan tới phần mềm.