fbpx

Tài liệu

Những tài liệu về tính năng cũng như cách sử dụng KDN Auto Leech hiệu quả!

  • Cấu hình chiến dịch cơ bản

    Tài liệu hướng cấu hình một chiến dịch cơ bản, cụ thể sẽ lấy trang VNExpress.net làm demo.

  • Giải thích các thành phần

    Tài liệu giải thích chi tiết ý nghĩa và cách hoạt động của các thành phần trong công cụ.

  • Phiên bản

    Tài liệu liệt kê những thay đổi và nâng cấp trong các phiên bản cập nhật.