BẢNG GIÁ

Thanh toán một lần, sử dụng mãi mãi và nâng cấp trọn đời!

 • PLAN A
  499K
  • 01 WEBSITE
  • Nâng cấp trọn đời
  • Tất cả website con

 • PLAN B
  1299K
  • 03 WEBSITE
  • Nâng cấp trọn đời
  • Tất cả website con

 • PLAN C
  1899K
  • 05 WEBSITE
  • Nâng cấp trọn đời
  • Tất cả website con

 • PLAN D
  2899K
  • 10 WEBSITE
  • Nâng cấp trọn đời
  • Tất cả website con