FAQs

Những câu hỏi thường gặp về KDN Auto Leech và các dịch vụ kèm theo?!

Phần mềm là gì?

Phần mềm hay phần mềm KDN Auto Leech là một phần mềm mở rộng được cài đặt và hoạt động trên website sử dụng mã nguồn mở WordPress.

Phần mềm hoạt động và lấy nội dung tự động như thế nào?

Phần mềm KDN Auto Leech hoạt động trên nền tảng website sử dụng mã nguồn mở WordPress, phần mềm sẽ lấy nội dung tự động theo các chiến dịch được thiết lập bên trong, và Bạn (khách hàng) là người sẽ chủ động thiết lập các chiến dịch này.

Chiến dịch là gì?

Chiến dịch là những chiến dịch lấy nội dung tự động mà Bạn (khách hàng) sẽ chủ động thiết lập để phần mềm có thể chạy được.

Tôi có thể lấy nội dung từ những website nào?

Phần mềm KDN Auto Leech được thiết kế mở để bạn có thể lấy nội dung từ bất cứ website nào thông qua các chiến dịch mà Bạn (khách hàng) chủ động cấu hình. Hay nói cách khác, khi bạn sở hữu phần mềm bạn có thể lấy nội dung từ bất cứ website nào mà bạn muốn nếu bạn có thể cấu hình chiến dịch.

Tôi cần những gì để có thể sử dụng được phần mềm này?

KDN Auto Leech được thiết kế "đơn giản nhưng cũng rất phức tạp" để phù hợp với hầu hết người sử dụng. Nếu bạn không có kiến thức về code thì phần mềm cũng hỗ trợ những tính năng trực quan. Tuy nhiên bạn nên có kiến thức về HTML, CSS để có thể sử dụng dễ dàng hơn, chính xác hơn. Ngoài ra kiến thức về Regex, PHP cũng là một lợi thế để bạn có thể làm chủ phần mềm này tốt nhất.

Tôi có thể nâng cấp phiên bản cho phần mềm khi có bản cập nhật mới?

Bạn có thể nâng cấp phiên bản trọn đời khi bạn sở hữu một phần mềm hợp lệ kèm theo mã kích hoạt.