Diễn đàn

Nông Tiến Dũng
Thành viên
4 years trước #10929

Mình cũng bị lỗi KDN auto leech. không có mục ô giấy phép nhập tên miền hay phần mềm để tải luôn ạ.

[Imgur](https://i.imgur.com/mxQaTP2.png)