Diễn đàn

Trần Xuyên
Thành viên
4 years trước #11153

Hix cái này mình bị đầu tiên, trước có mail cho team và cũng mail cho bên hosting xem xét là do host hay do Plugin. Nhưng rồi cũng không được, phải chịu khó lúc nào bị Deactivate thì vào xóa đi cài lại, hoặc lúc bị xóa luôn cả thư mục Plugin mà không hiểu ai xóa ( chỉ xóa mỗi cái plugin này) thì gải pháp là vào cài và activate lại thôi 🙁