Diễn đàn

Dương Hải
Thành viên
3 years, 7 months trước #11478

Bạn ơi, mình không hiểu gì về HTML hay ngôn ngữ nào cả, b giúp m xem phải điền thế nào trong phần post để lấy được image trong site này không, nó cũng dùng lazy load: https://youtube-filmek.com/criminal-law/
Cảm ơn bạn nhiều!