Diễn đàn

datnguyenjx
Thành viên
4 years, 10 months trước #3510

Bạn có thể nói rõ về phần chuyên mục được không ?

Phần chuyên mục : nếu truyện leech có từ 2 chuyên mục trở lên leech về vẫn xuất hiện số chuyên mục đó.

Bạn có thể xem một số truyện ở web mình truyện vẫn có nhiều chuyên mục khác nhau