Diễn đàn

datnguyenjx
Thành viên
5 years, 7 months trước #3519

Trong phần cài đặt chuyên mục của bài viết bạn lấy nhiều chuyên mục.

Và ví dụ truyện A thuộc thể loại 1 2 3 thì sau khi leech về web bạn nó sẽ xuất hiện : truyện 1 thuộc thể loại 1 2 3.

Các thể loại chưa có web bạn sẽ tự sinh ra

Bạn có thể qua onpenrum.com – bấm vào nick mình sẽ có địa chỉ fb. Mình sẽ trao đổi chi tiết hơn.