Diễn đàn

KDN Auto Leech
Quản lý
5 years, 2 months trước #3694

Chào bạn.

Vấn đề của bạn sau khi Teamviewer đã có hướng giải quyết như sau:

Bạn sử dụng Tìm và thay thế HTML trong lần tải đầu tiênTìm kiếm:

<div style=”background:#f7f7f7;border:1px solid #ddd;color:#333;margin-bottom:5px;line-height:150%;padding:5px;font-size:14px”>

Thay thế bằng:

<div class=”noidung”>

Sau đó tại Phần tử HTML của tiêu đề bài viết bạn điền .noidung là được!