Diễn đàn

bright88
Thành viên
4 years, 6 months trước #6909

Bạn nào xài gói pro của Media Cloud rồi cho mình xin chút ý kiến nhé
https://vi.wordpress.org/plugins/ilab-media-tools/

Không biết bên tính năng upload hình ảnh trực tiệp lên cloud mà bỏ qua giai đoạn up lên host của wordpress thì sao nhỉ ?