Diễn đàn

Hiep Nguyen
Thành viên
2 years, 9 months trước #6927

Chắc khoảng 80Gb với truyện chữ còn với truyện tranh thì chắc x2 hoặc x3 nếu lưu hình ảnh.