Diễn đàn

KDN Auto Leech
Quản lý
4 years, 6 months trước #8289

hi, mình crawl dc tất cả các truyện trong trang này nhưng bị dính vào link này ko crawl dc, có thể nhờ ad hướng dẫn cách bỏ qua link child post để tiếp tục crawl các link khác ko https://bo***vel.com/novel/the-99th-divorce/chapter-172-173

Không crawl được là do trong HTML của trang có chứa URL không hợp lệ bạn nhé. Bạn xóa URL này đi là được.

Tệp đính kèm:
Bạn phải đăng nhập để xem các tệp đính kèm.