Diễn đàn

KDN Auto Leech
Quản lý
4 years, 7 months trước #8349

Hiện tại website của mình thường dùng 2 plugin là Yoast SEO Premium hoặc All in One SEO, mình muốn lấy bài title và description của bài viết ở trang mục tiêu vào Yoast SEO hoặc All in One SEO cho bài viết của mình. Nhờ ad và các bác chỉ dạy cho mình phần này. Mình đã cấu hình như bên dưới nhưng không được.

Trước hết bạn cần xác định được Meta Key của chúng là gì đã nhé. Ví dụ với Yoast SEO bạn điền vào Title là “xxxxxxxxxx”. Sau đó bạn vào trong Database và tìm từ khóa “xxxxxxxxxx” là nó sẽ ra ngay Meta Key là gì nhé. Với những thứ khác cũng làm tương tự. Khi bạn xác định được Meta Key của nó là gì thì mọi chuyện lại đơn giản rồi. Bạn hãy tự triển khai tiếp. 😉