Diễn đàn

KDN Auto Leech
Quản lý
4 years, 3 months trước #9786

Chào bạn,

Dữ liệu của meta là dữ liệu array, như với manga_adult_content thì kiểu dữ liệu của nó là:

Array ( [0] => => yes )

Vậy nên bạn cần viết JSON vào trường dữ liệu như sau:

[“yes”]

Sau đó đánh dấu vào ô Phân tích JSON.

Trân trọng.

Tệp đính kèm:
Bạn phải đăng nhập để xem các tệp đính kèm.