Diễn đàn

Nông Tiến Dũng
Thành viên
4 years, 2 months trước #9976

Mình cũng điền như bạn chỉ dẫn đánh dấu vào ô Phân tích JSON nhưng khi chạy chiến dịch nó vẫn không có check yes mục truyện 18+ ạ.

Mình cũng test thử 1 cuốn mình thêm thủ công gán nhãn 18+ rồi chạy chiến dịch thì điền như bạn hướng dẫn cũng không thấy nhãn 18+ gán cứng ạ.