Diễn đàn

KDN Auto Leech
Quản lý
4 years, 7 months trước #6065

có thể hướng dan giúp, hay cho mình xin file export để tham khảo nhá, cảm ơn nhiều

Chào bạn. File import nằm ở cuối bài viết. Bạn có thể download ạ.